Quân đội Hoa Kỳ nhận Hệ thống Vũ khí Biệt đội Thế hệ Tiếp theo từ Sig Sauer

tháng 2 07, 2021