Quân đội Áo nhận thêm xe bọc thép bánh lốp Pandur Evo

tháng 2 09, 2021