Milrem Robotics giới thiệu phương tiện Robot chiến đấu tại triển lãm IDEX 2021

tháng 2 19, 2021