Lockheed Martin thử nghiệm thành công hệ thống MoRFIUS đối kháng máy bay không người lái

tháng 2 06, 2021