Không quân Hoa Kỳ trao hợp đồng trị giá 97 triệu Mỹ Kim cho công nghệ mạng thế hệ tiếp theo

tháng 2 04, 2021