Không quân Hoa Kỳ trao hợp đồng trị giá 97 triệu Mỹ Kim cho công nghệ mạng thế hệ tiếp theo

Ngày:04/02/2021  
Uviet (04/2/2021): Không quân Hoa Kỳ đã trao hợp đồng trị giá hàng triệu đô la để nghiên cứu và phát triển công nghệ không gian mạng thế hệ tiếp theo cho Invictus International Consulting.


Hợp đồng, được Bộ Quốc phòng (DOD) công bố hôm thứ Tư, trị giá hơn $97,9 triệu.

Trong khuôn khổ hợp đồng, Invictus sẽ cung cấp nghiên cứu và phát triển các khả năng về mô hình hóa, mô phỏng và thử nghiệm công nghệ mạng trên toàn bộ các hoạt động không gian mạng để hỗ trợ Không quân và Bộ Quốc phòng.
Nghiên cứu và phát triển thêm sẽ cung cấp cho Không quân và DOD các công cụ và công nghệ không gian mạng thế hệ tiếp theo giúp tăng cường khả năng phục hồi không gian mạng và có thể được chuyển đổi và tích hợp nhanh chóng để hỗ trợ Lực lượng Sứ mệnh Không gian mạng.

Công việc sẽ được thực hiện tại Alexandria, Virginia, và dự kiến hoàn thành vào ngày 3 tháng 2 năm 2025.

www.Uviet.net