KAI công bố hình ảnh mới về biến thể trực thăng MUH-1 đầy vũ trang

tháng 2 19, 2021