Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

ISRO phát triển công nghệ động cơ đẩy nhiệt điện cho vệ tinh

Thứ Sáu, tháng 2 12, 2021