-->

ISRO phát triển công nghệ động cơ đẩy nhiệt điện cho vệ tinh

tháng 2 12, 2021