Israel thử nghiệm thành công phiên bản tiên tiến mới của hệ thống phòng thủ Iron Dome

tháng 2 02, 2021