Hải quân Hoa Kỳ trao hợp đồng cho BAE Systems cung cấp hệ thống Kiểm soát Không lưu

tháng 2 02, 2021