Elbit Systems đã nhận hợp đồng trị giá $82 triệu cho hệ thống bảo vệ NL

tháng 2 07, 2021