Biden tuyên bố "Nước Mỹ đã trở lại …… lấy Ngoại giao làm trọng tâm"

Ngày:09/02/2021  
Uviet (09/2/2021): Ngày 07 tháng 2, Tổng thống Joseph R. Biden Jr cho biết Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ và song song để thể hiện tốt hơn với thế giới về sức mạnh của các giá trị và lý tưởng Mỹ.


Tổng thống gọi hướng đi mới là “sự điều chỉnh đường lối” đối với chính sách đối ngoại của Mỹ và nói rằng nó sẽ “đoàn kết tốt hơn các giá trị dân chủ với vai trò lãnh đạo ngoại giao của chúng ta.

"Nước Mỹ đã trở lại", Biden nói trong một bài phát biểu ngắn trước các nhân viên Bộ Ngoại giao. “Ngoại giao đã trở lại. Bạn là trung tâm của tất cả những gì tôi định làm. Bạn là trái tim của nó. Chúng tôi sẽ xây dựng lại các liên minh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tái gắn kết thế giới và đương đầu với thách thức to lớn mà chúng tôi phải đối mặt khi đối phó với đại dịch, đối phó với sự nóng lên toàn cầu và một lần nữa đứng lên đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới.

Tổng thống cho biết còn rất nhiều việc phải làm trong chính sách đối ngoại. Hoa Kỳ sẽ chống lại "tham vọng ngày càng tăng của Trung Quốc để cạnh tranh với Hoa Kỳ, và quyết tâm của Nga để gây thiệt hại và phá vỡ nền dân chủ của chúng ta," ông nói. “Chúng ta phải đối mặt với thời điểm mới (trong số) những thách thức toàn cầu đang tăng tốc, từ đại dịch đến khủng hoảng khí hậu đến phổ biến hạt nhân.” 
Biden cho biết đây là “những thách thức sẽ chỉ được giải quyết bởi các quốc gia làm việc cùng nhau và có điểm chung. Chúng tôi không thể làm điều đó một mình. "
Ngoại giao là trọng tâm của vấn đề này. Ngoại giao của Hoa Kỳ phải bắt nguồn từ các giá trị dân chủ được trân trọng nhất của Hoa Kỳ, bảo vệ tự do, nâng cao cơ hội, đề cao các quyền phổ biến, tôn trọng pháp quyền và đối xử với mọi người một cách công bằng.

Có chi tiết cụ thể. Biden đã giao nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd J. Austin III tiến hành Đánh giá Tư thế Toàn cầu của các lực lượng Hoa Kỳ “để dấu ấn quân sự của chúng ta phù hợp với chính sách đối ngoại và các ưu tiên an ninh quốc gia,” Biden nói. “Nó sẽ được điều phối trên tất cả các yếu tố của an ninh quốc gia của chúng ta, với Bộ trưởng Austin và Bộ trưởng [Ngoại giao Anthony] Blinken hợp tác chặt chẽ. Và trong khi quá trình xem xét này đang diễn ra, chúng tôi sẽ ngăn chặn mọi hoạt động rút quân theo kế hoạch khỏi Đức. "

Biden cũng đã sử dụng bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao để lên án cuộc đảo chính ở Miến Điện và nói rằng ông đang ngừng việc bán vũ khí tấn công cho Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có thể được sử dụng trong cuộc chiến ở Yemen. Biden đã nói rằng Hoa Kỳ sẽ vẫn làm việc để bảo vệ các quốc gia khỏi các cuộc tấn công của lực lượng ủy nhiệm Iran.

Tổng thống nói rằng thế giới hoạt động tốt nhất khi Mỹ tham gia. Ông nói: “Chúng tôi là một quốc gia luôn làm được những điều lớn lao, và chính sách ngoại giao của Mỹ đã biến điều đó thành hiện thực. "Chính quyền của chúng tôi đã sẵn sàng tiếp nhận và dẫn đầu một lần nữa."

www.Uviet.net