Biden tuyên bố "Nước Mỹ đã trở lại …… lấy Ngoại giao làm trọng tâm"

tháng 2 09, 2021