Biden ra lệnh cho Hàng không mẫu hạm USS Nimitz trở về nước trong một tín hiệu ưu ái Iran

tháng 2 03, 2021