Đài Loan thể hiện khả năng tấn công tầm xa

tháng 2 02, 2021