B-52 Thử nghiệm EMP tại Trestle vào năm 1982

Ngày:03/01/2021  
Một máy bay ném bom chiến lược Boeing B-52 đang được chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm EMP tại Trestle vào năm 1982.
A Boeing B-52 strategic bomber being prepared for EMP testing at Trestle in 1982.
B-52  chuẩn bị thử nghiệm AMP