Thái Lan đặt hàng 12 khẩu pháo kéo Nexter LG1 Mk III 105mm của Pháp

tháng 1 21, 2021