Sứ mệnh chip máy tính lượng tử Rs 8,000-cr của Ấn Độ chỉ còn "cách một bước chân"

tháng 1 21, 2021