Sứ mệnh chip máy tính lượng tử Rs 8,000-cr của Ấn Độ chỉ còn "cách một bước chân"

Ngày:21/01/2021  
Sứ mệnh chip máy tính lượng tử Rs 8,000-cr của Ấn Độ chỉ còn cách một bước chân, Nhà khoa học RRI ca ngợi bước tiến mới này.
Các dự án khoa học lớn nhất của Ấn Độ, Sứ mệnh Quốc gia về Công nghệ & Ứng dụng Lượng tử (NM-QTA) - với 8.000 Rs crore đã được công bố trong ngân sách của Liên minh năm 2020 - gần như đã sẵn sàng để thực hiện. “DPR đã sẵn sàng và đang được xem xét chi tiêu và sau đó nó sẽ sẵn sàng cho nội các”, Giáo sư Ashutosh Sharma, thư ký, DST, nói với TOI.

Sứ mệnh sẽ phát triển và đưa các máy tính lượng tử, truyền thông an toàn, mã hóa lượng tử và phân tích mật mã và các công nghệ liên quan đến Ấn Độ. Nó cũng sẽ giúp chuẩn bị nhân lực thế hệ tiếp theo, thúc đẩy nghiên cứu chuyển dịch và khuyến khích tinh thần kinh doanh và hệ sinh thái khởi nghiệp.
Bằng cách thúc đẩy nghiên cứu tiên tiến trong khoa học và công nghệ lượng tử, phát triển công nghệ và giáo dục đại học trong các ngành khoa học, công nghệ và kỹ thuật, DST cho biết, Ấn Độ có thể ngang bằng với các nước tiên tiến và có thể thu được một số lợi ích trực tiếp và gián tiếp.

www.Uviet.net