Quan chức cấp cao của Hoa Kỳ: 'Bằng chứng ngày càng tăng' cho thấy Covid-19 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

tháng 1 04, 2021