Quan chức cấp cao của Hoa Kỳ: 'Bằng chứng ngày càng tăng' cho thấy Covid-19 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

9:30 CH_ 04/01/2021  
Chủ đề có liên quan: ,