Đơn vị tác chiến đầu tiên của Quân đội Hoa Kỳ nhận được phiên bản trực thăng Apache mới nhất

tháng 1 30, 2021