Một số đồng minh của Donald Trump công kích Biden khi chính quyền mới bắt đầu

tháng 1 21, 2021