Lựu pháo tự hành 155mm mới của Trung Quốc được phát hiện trên đường phố

tháng 1 27, 2021