Khoảnh khắc phi thuyền SpaceX hạ cánh thành công giúp Elon Musk giàu nhất thế giới

Ngày:12/01/2021  
Khoảnh khắc Thành công hoặc Phá sản của Elon Musk, phi thuyền SpaceX bay bay vào quỹ đạo không gian trong đêm nó tắt động cơ để tái nhập quỹ đạo và sau đó bất ngờ bật động cơ để hạ cánh thẳng đứng, kiểu tên lửa hạ cánh thẳng đứng này ngay cả NASA cũng chưa từng làm được từ trước tới nay. 


Trước sự mừng rỡ của hàng ngàn nhân viên Cty. Giờ đây Anh ấy đã trở thành người giàu nhất Hành tinh.
Xem Video:

u tên lửa hạ cánh thẳng đứng này ngay cả NASA cũng chưa từng làm được từ trước tới nay. Trước sự mừng rỡ của hàng ngàn nhân viên Cty. Giờ đây Anh ấy đã trở thành người giàu nhất Hành tinh.

www.Uviet.net