Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Jordan đã kêu gọi loại bỏ Chủ tịch Hội nghị đảng Cộng Hòa Liz Cheney tại Hạ viện

tháng 1 14, 2021