Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Jordan đã kêu gọi loại bỏ Chủ tịch Hội nghị đảng Cộng Hòa Liz Cheney tại Hạ viện

tháng 1 14, 2021_ 14/01/2021  
Chủ đề có liên quan: