Elbit System nhận hợp đồng trị giá 172 triệu Mỹ Kim sản xuất Tank hạng nhẹ

tháng 1 27, 2021