-->
Uviet-Net Logo Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

CỰU TRUNG TƯỚNG KHÔNG QUÂN HOA KỲ KÊU GỌI TT TRUMP BAN HÀNH THIẾT QUÂN LUẬT VÀ ĐIỀU TRA TỘI PHẢN TỘI PHẢN QUỐC

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021  
Worldview Weekend đã phát hành một thêm một cuộc phỏng vấn với tin động trời của cựu Trung Tướng Không quân 3 sao Thomas McInerney.


Trong cuộc phỏng vấn, Tướng McInerney công khai kêu gọi Tổng thống Trump nhận ra mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công chiến tranh mạng nhằm vào nước Mỹ dùng Đạo luật Nổi dậy (Rebellion Act), loại bỏ Habeas Corpus (như cổ TT Lincoln đã làm) và bắt đầu các vụ bắt giữ hàng loạt dưới quyền quân sự.

Lời kêu gọi này của Tướng McInerney, một cựu quân nhân tài năng và là người yêu nước trung thành, dường như xuất phát từ nhận thức rằng phần lớn chính phủ hiện tại đã đi chệch hướng và hiện đang cấu kết với kẻ thù của quốc gia.  Các thống đốc tiểu bang đã trở thành kẻ phản diện, các thẩm phán tòa án đã trở thành kẻ phản diện, và các quan chức bầu cử của tiểu bang đã sẵn sàng tham gia gian lận bầu cử có tổ chức, phản quốc để lật đổ Tổng thống Trump.


Quyền lực quân sự có thể được Tổng thống triệu tập khi các quan chức chính phủ trở nên gian dối và tòa án không thể được tin tưởng, phải hoàn tất với các vụ bắt giữ hàng loạt các phần tử phản quốc, dùng tòa án quân sự bỏ qua hệ thống tòa án dân sự và sử dụng quân sự để tịch thu tất cả các công ty đang hoạt động nhằm phá hoại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.