CỰU TRUNG TƯỚNG KHÔNG QUÂN HOA KỲ KÊU GỌI TT TRUMP BAN HÀNH THIẾT QUÂN LUẬT VÀ ĐIỀU TRA TỘI PHẢN TỘI PHẢN QUỐC

tháng 1 13, 2021