Bộ Quốc phòng Israel hoàn thành việc bàn giao hệ thống phòng thủ Iron Dome cho Quân đội Hoa Kỳ

tháng 1 03, 2021