Ấn Độ có kế hoạch triển khai tên lửa Agni-V có khả năng mang hạt nhân trong năm nay

tháng 1 04, 2021_ 04/01/2021  
Chủ đề có liên quan: ,