Trump: Iran lại tiếp tục tấn công cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ tại Iraq

tháng 12 24, 2020