Những chiếc xe tải đầu tiên chở đầy Vaccine Covid-19 sẽ rời khỏi nhà máy sản xuất ở Michigan vào Chủ nhật

tháng 12 13, 2020_ 13/12/2020  
Chủ đề có liên quan: