Ấn Độ bắn thử thành công phiên bản tên lửa đất đối không tầm trung

vào lúc: 8:48 CH_ 23/12/2020  
Chủ đề có liên quan: