Amanda Chase ủng hộ tướng Flynn và kêu gọi tổng thống Trump tuyên bố thiết quân luật

tháng 12 23, 2020