Amanda Chase ủng hộ tướng Flynn và kêu gọi tổng thống Trump tuyên bố thiết quân luật

12:06 SA_ 23/12/2020  
Chủ đề có liên quan: