Tên lửa chống bức xạ ‘Rudram’ sẽ phát hiện bất kỳ phần tử nào phát ra bức xạ

Ngày:14/10/2020  
Ngày 14/10, Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ, Tiến sĩ G Satheesh Reddy  cho biết ‘Rudram’ là một tên lửa chống bức xạ được phóng từ một máy bay, có thể phát hiện bất kỳ vật thể nào đang phát xạ. “Đó là tên lửa chống bức xạ được phóng từ máy bay. Khi bạn phóng nó ra, nó sẽ có thể phát hiện bất kỳ phần tử phát xạ nào. Bạn sẽ có thể khóa mục tiêu các phần tử phát xạ đó và tấn công chúng. Chúng tôi cần thực hiện thêm một số thử nghiệm nữa để chứng minh các công nghệ hệ thống hoàn chỉnh, trong các điều kiện khác nhau. Sau khi hoàn thành, nó sẽ được đưa vào Lực lượng Không quân và nó sẽ củng cố Không quân trong việc tấn công các phần tử phát xạ của kẻ thù, ” ông Reddy nói.
tên lửa chống bức xa
www.Uviet.net