Một fan cuồng nhiệt của Donald Trump đã qua đời sau khi hay tin vị Tổng thống này nhiễm Covid 19

tháng 10 14, 2020