Một fan cuồng nhiệt của Donald Trump đã qua đời sau khi hay tin vị Tổng thống này nhiễm Covid 19

Chủ đề có liên quan: ,