Israel được cho là đang đàm phán để mua 12 máy bay động cơ nghiêng V-22 Osprey

tháng 10 01, 2020