Hai Hàng Không Mẫu Hạm USS Gerald R. Ford (CVN-78) và USS Harry S. Truman (CVN-75) đi cạnh nhau

Ngày:03/10/2020  
USS Gerald R. Ford (CVN-78) và USS Harry S. Truman (CVN-75)
Lần đầu tiên lịch sử! hồi Tháng Sáu vừa qua, hai Hàng Không Mẫu Hạm USS Gerald R. Ford (CVN-78) và USS Harry S. Truman (CVN-75) đi cạnh nhau song song, đánh dấu lần đầu tiên một lớp Ford và một tàu sân bay hạng Nimitz được vận hành cùng nhau. @usnavyaircraftcarriers