Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ trao hợp đồng cho Kongsberg chế tạo trạm vũ khí từ xa XM914

Chủ đề có liên quan: , ,