Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ trao hợp đồng cho Kongsberg chế tạo trạm vũ khí từ xa XM914

tháng 9 25, 2020