Quân đội Hoa Kỳ trao hợp đồng cho Longbow Limited chế tạo các đơn vị điện tử Radar cho trực thăng AH-64E

Chủ đề có liên quan: