Nhật Bản có kế hoạch mua tên lửa tác chiến Không-đối-đất tiên tiến vào năm 2022

tháng 9 16, 2020