Nhật Bản có kế hoạch mua tên lửa tác chiến Không-đối-đất tiên tiến vào năm 2022

Chủ đề có liên quan: , ,