L3Harris nhận 53 triệu Mỹ kim cho hệ thống ứng phó tác chiến của B-1B

tháng 9 22, 2020