L3Harris nhận 53 triệu Mỹ kim cho hệ thống ứng phó tác chiến của B-1B

Chủ đề có liên quan: ,