Israel cung cấp hệ thống phòng thủ Iron Dome đầu tiên cho quân đội Mỹ

Chủ đề có liên quan: , , ,