Hoa Kỳ Làm trung gian cho Serbia-Kosovo-Israel Bình thường hóa quan hệ kinh tế Thỏa thuận hòa bình

tháng 9 05, 2020