Hàn Quốc trình làng nguyên mẫu đầu tiên của Chiến đấu Cơ KF-X mới

tháng 9 03, 2020