Hải quân Đức nhận tên lửa chống hạm RBS15 mới từ Mỹ

tháng 9 25, 2020