Hải quân Đức nhận tên lửa chống hạm RBS15 mới từ Mỹ

Chủ đề có liên quan: ,