General Electric nhận được 37 triệu USD cho chương trình động cơ dòng T700

Chủ đề có liên quan: ,