General Electric nhận được 37 triệu USD cho chương trình động cơ dòng T700

tháng 9 22, 2020