Có thể xây dựng một lò phản ứng Thorium tại nhà hay không?

Chủ đề có liên quan: ,