Có thể xây dựng một lò phản ứng Thorium tại nhà hay không?

Ngày:02/09/2020  

Một lò phản ứng thorium tại nhà sẽ khá phức tạp

Một lò phản ứng thorium thích hợp sẽ yêu cầu Uranium được làm giàu để chạy lò phản ứng trong một thời gian cho đến khi bạn có thể tạo ra Uranium-233 từ thorium-232. Bạn cần có khả năng loại bỏ các mục tiêu thorium được chiếu xạ và lưu trữ chúng trong một thời gian trong khi protactinium-233 phân hủy thành uranium-233. Sau đó, bạn cần tách U-233 khỏi các mục tiêu thorium và xử lý lại nó thành nhiên liệu.
hat nhân năng lượng

Nếu tiến trình là như vậy, ai đó có thể xây dựng nó như thế nào?

Giả sử như bạn không phải đối mặt với tất cả các vấn đề đau đầu, thách thức kỹ thuật, vấn đề cấp phép và những người hàng xóm giận dữ bên cạnh một lò phản ứng phân hạch được thiết kế phù hợp, thì bạn có thể thử một đống than chì tương đối nhanh chóng và đơn giản như Lò phản ứng Graphite X-10 thời chiến.
Mặc dù một đống lớn than chì được chế tạo cẩn thận (với một số ống làm mát để tạo ra hơi nước cho điện gia đình) là đủ đơn giản đối với các dự án kỹ thuật hạt nhân quy mô chuồng trại, nhưng phần khó khăn là tái xử lý lại nhiên liệu.

Thông thường, loại tái xử lý nhiên liệu cần thiết trong các chu trình nhiên liệu thori-uranium yêu cầu một thành phần Nóng để xử lý các nhiên liệu cực kỳ phóng xạ. Hơn nữa, việc hòa tan uranium-233 ra khỏi thorium có thể sẽ liên quan đến một lượng axit khủng khiếp và một dòng chất thải phóng xạ khó chịu.

Vì vậy, ... có? điều dị thường này, Sẽ không phải là một nỗ lực nhanh chóng khi bạn có thể ghé thăm cửa hàng Home Depot và chọn các linh kiện bạn cần.

www.Uviet.net