Chỉ trong 28 giây Vi Phạm Không Phận, SU-35 Trung Quốc Bị Hệ Thống Phòng Thủ Patriot PAC-3 của Đài Loan Bắn Tan Nát

tháng 9 04, 2020