Apple cải thiện bảo mật trên iOS 14 sẽ cắt giảm doanh thu từ quảng cáo trên Facebook

Ngày:05/09/2020  

Facebook có nguy cơ mất một nửa doanh thu khi Aple tung hệ điều hành iOS 14

Việc cải tiến quyền riêng tư của Apple sẽ cắt giảm doanh thu từ quảng cáo trên Facebook. Hệ điều hành Apple iOS 14 sẽ đặt các ứng dụng yêu cầu người dùng cho phép thu thập và chia sẻ dữ liệu bằng cách sử dụng mã nhận dạng thiết bị của Apple. Facebook sẽ không thu thập số nhận dạng cho các nhà quảng cáo (IDFA) trên các ứng dụng của chúng ta trên thiết bị iOS 14.

Số nhận dạng rất quan trọng đối với việc Facebook nhắm mục tiêu quảng cáo mạng đối tượng của mình. Vì nó cung cấp thông tin về độ tuổi, giới tính, sở thích và các dữ liệu tìm kiếm khác của người dùng để phục vụ cho quảng cáo hướng đối tượng mục tiêu hiệu quả. Facebook cho biết thay đổi về bảo mật và quyền riêng tư của Apple sẽ làm giảm một nửa doanh thu từ mạng hướng đối tượng quảng cáo của Facebook.

Vào năm 2015, Audience Network có tỷ lệ chạy doanh thu 1 tỷ đô la trong chi tiêu quảng cáo. Năm 2018, 1,5 tỷ USD đã được Facebook trả cho các nhà phát triển và nhà xuất bản.


www.Uviet.net