Xe Tank chiến đấu chủ lực của Trung Quốc đã đến Nga

tháng 8 05, 2020