Tử hình bằng súng đại bác một loại hình phạt đẫm máu của Đế chế Mughal

tháng 8 06, 2020