Tử hình bằng súng đại bác một loại hình phạt đẫm máu của Đế chế Mughal

Ngày:06/08/2020  

Xử tử tù nhân bằng đại bác

Hình ảnh này từ năm 1884, mô tả những người sắp bị xử tử bằng súng đại bác. Trong phút chốc, những người không may này sẽ có cơ thể thể bị nghiền nát hoàn toàn bởi một khẩu súng thần công khi nó xuyên qua người họ.

Sau đây là mô tả về quá trình hành quyết khủng khiếp bằng đại bác

tử hình đại bác

“Người tù thường bị trói vào một khẩu súng với phần trên họng súng ghim vào lưng. Khi súng được khai hoả, người ta nhìn thấy đầu của tù nhân bay thẳng lên không trung khoảng bốn mươi hoặc năm mươi feet; hai cánh tay bị văng cao bỗng trong không trung, và rơi ở khoảng cách cả trăm thước; hai chân của phần cơ thể còn lại thòng xuống đất bên dưới họng súng; và phần trên của cơ bị thổi bay hoàn toàn, không còn là vết tích được nhìn thấy."

Nguồn gốc của loại hình phạt đẫm máu

Phương pháp hành quyết đặc biệt khó chịu này đã được Đế chế Mughal sử dụng để chống lại những người nổi loạn bị phát giác, chủ yếu trong thế kỷ 16 và 17, nhưng đôi khi hình phạt khủng khiếp này được sử dụng cho đến tận thế kỷ 20.

www.Uviet.net