Trung Quốc được cho là đã thử nghiệm bản sao chép của loại tên lửa Hellfire của Mỹ

Chủ đề có liên quan: