Trung Quốc được cho là đã thử nghiệm bản sao chép của loại tên lửa Hellfire của Mỹ

tháng 8 10, 2020