Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ thu hồi để nâng cấp xe Sử chữa Hercules M88

Ngày:11/08/2020  

Quân đội Mỹ nâng cấp các xe Phục Hồi M88

Sau gần 60 năm phục vụ, Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ bắt đầu thu hồi đội Phương tiện bọc thép Phục hồi (xe sửa chữa) lớn nhất của mình để phục vụ cho việc thiết kế lại chức năng của chúng trong tương lai.
xe phục hồi

Chương trình Force Design 2030

Là một phần của chương trình Force Design 2030, các phương tiện thu hồi là loại xe cơ giới hạng nặng Xe phục hồi M88 đang được chuyển giao cho Thủy quân lục chiến trong nỗ lực đẩy nhanh quá trình tiên tiến hóa và sắp xếp lại năng lực, đơn vị và nhân sự cho các khu vực ưu tiên cao hơn.
phương tiện phục hồi

Các đơn vị ở bờ biển Đông và Tây đã đóng cửa trong tháng này và bắt đầu vận chuyển các thiết giáp của họ đến các kho quân sự, quân đội cho biết.

Chuẩn bị cho các xung đột tiềm tàng

Thủy quân lục chiến cuối cùng sẽ thu hồi toàn bộ 3 tiểu đoàn xe Tank đang hoạt động của mình khi chuyển từ  toán "quân đội trên bộ thứ hai" trở lại sứ mệnh hàng hải của mình là bảo vệ các tàu trên biển, chiến đấu ven biển đảo, để chuẩn bị cho cuộc xung đột tiềm tàng với đối thủ như Trung Quốc.
hiện đại hoá xe bọc thép M88

Tài liệu dài 15 trang phác thảo một kế hoạch hiện đại hóa Thủy quân lục chiến phù hợp với Chiến lược Quốc phòng Quốc gia, và thực hiện trong khả năng tài chính hiện có. Nó cũng đang được tiến hành đối với lịch sử của Quân đoàn.

Khi Thủy quân lục chiến thay đổi từ việc sử dụng các xe Tank hạng nặng và xe M88, sẽ có trọng tâm là tăng cường năng lực ở các khu vực khác, chẳng hạn như Binh chủng Pháo binh Tên lửa, Đại đội Trinh sát Thiết giáp hạng nhẹ và các phi đội máy bay không người lái thành phần hoạt động.

www.Uviet.net